Meer macht bij personeel bedrijf

De ondernemingsraden van grote Nederlandse bedrijven kunnen de komende tijd hun invloed op het ondernemingsbeleid vergaand uitbreiden doordat zij 150 tot 200 eigen commissarissen mogen laten benoemen.

Commissarissen zijn machtige beslissers die onder meer hun fiat moeten geven aan reorganisaties, fusies en overnames en de salarissen en bonussen van de directie.

De uitbreiding van de werknemersinvloed vloeit voort uit nieuwe wetgeving, per 1 oktober, over de benoeming van commissarissen bij zeker 250 grote bedrijven. De norm is, zeggen diverse deskundigen, dat de tweede vacature in een raad van commissarissen de komende tijd door een kandidaat van de OR wordt opgevuld. De benoemingsregels gelden voor bedrijven met 16 miljoen euro eigen kapitaal en meer dan 100 werknemers. Daarvan zijn er minimaal 250, andere schattingen noemen 400.

Ondernemingsraden hebben sinds deze maand een verankerd recht om eenderde van alle commissarissen voor te dragen, waarover de aandeelhoudersvergadering slechts onder bijzondere omstandigheden een veto kan uitspreken. Tot 1 oktober hadden ondernemingsraden alleen aanbevelingsrecht en benoemden de commissarissen hun eigen opvolgers.

Hoogleraar ondernemingsbestuur en medezeggenschap R. Goodijk van de Rijksuniversiteit Groningen zegt op basis van dit jaar gehouden onderzoek dat de helft van de ondernemingsraden van grote bedrijven geen gebruik maakt van zijn recht om commissarissen aan te bevelen, dat tot 1 oktober gold. Van de andere helft van de ondernemingsraden die tot nu toe zijn aanbevelingsrecht wèl gebruikt, doet ook weer de helft dat niet regelmatig, zegt Goodijk.

Deskundigen op het gebied van medezeggenschap verwachten dat ondernemingsraden hun versterkte machtspositie actiever zullen inzetten dan voorheen. Hoogleraar sociaal recht (Universiteit van Amsterdam) P. van der Heijden: ,,Er zijn nu databanken met kandidaten. Andere commissarissen staan er meer open voor.''

MACHTSPOSITIE: pagina 17

    • Menno Tamminga