Inkoop medicijnen op grote schaal in de VS

Een Democratische overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan slecht zijn voor de farmaceutische industrie, maar dat betekent niet dat de zorgen voorbij zijn als de Republikeinen winnen. Te oordelen naar de uitspraken van de Republikeinse gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, zal er een vorm van prijscontrole worden ingevoerd - wie er ook wint.

Het waarschijnlijke breekpunt is Medicare, het overheidsprogramma dat voorziet in de aankoop van medicijnen voor ouderen. Nadat eerder dit jaar werd geschat dat de kosten van Medicare de komende tien jaar 400 miljard dollar zouden bedragen, wordt nu verwacht die deze zullen oplopen tot 500 miljard. Medicare kan zich die kosten niet veroorloven. Het programma put nu al uit het fonds dat is opgezet voor de oudedagskosten van de babyboomers. Omdat het stopzetten van de verstrekking van goedkope medicijnen aan ouderen voor politici de politieke dood zou betekenen, is de meest voor de hand liggende optie het verder verlagen van de prijzen.

De Amerikaanse regering zou de Medicare-geneesmiddelen in grote hoeveelheden tegelijk kunnen inkopen, zoals de Democratische presidentskandidaat John Kerry suggereert. Onder het huidige systeem koopt een groot aantal private verzekeraars medicijnen voor de Medicare-deelnemers. Maar één enkele inkoper, zoals de overheid, zou een grotere macht op de markt hebben en lagere prijzen kunnen bedingen. De besparingen zouden substantieel zijn. Uit een recent onderzoek bleek dat toen de regering medicijnen in het groot inkocht voor veteranen, zij meer dan een derde minder bleek te hebben betaald dan private verzekeraars. In het geval van Medicare zou dat een bezuiniging betekenen van 170 miljard dollar in tien jaar.

Dit zou een klap voor de farmaceutische bedrijven kunnen zijn. De VS zijn de grootste en meest winstgevende markt ter wereld, met een omzet van 200 miljard dollar aan verkochte geneesmiddelen vorig jaar. Als de markt de komende tien jaar met 10 procent per jaar groeit komt dat neer op een toename van 320 miljard dollar. Dit betekent dat die groei bij gelijkblijvende volumes kan worden gehalveerd door een aftrek van de 170 miljard dollar.

Bovendien zijn er weinig redenen om te denken dat dit het einde van het verhaal is. Medicare strekt zich uit tot 10 miljoen van de 290 miljoen burgers. Het zou een stemmentrekker zijn als het inkoop-idee op alle Amerikanen zou worden toegepast.

Deze omslag kan nog enige tijd op zich laten wachten, gezien de weerzin van de Republikeinen jegens alles dat riekt naar 'gesocialiseerde medicijnverstrekking'. Maar Schwarzenegger wil het systeem invoeren in Californië - een staat die vaak de agenda voor de rest van de VS bepaalt. Nu een van de populairste Republikeinen het systeem heeft omarmd, kan de rest van de partij snel volgen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.