Generaal: leger VS in Irak slecht uitgerust

De voormalige hoogste Amerikaanse commandant in Irak, generaal Ricardo Sanchez, heeft in december 2003 een brief geschreven aan de Amerikaanse militaire top waarin hij klaagt over een gebrek aan reserveonderdelen, een gebrek aan beschermende uitrusting en een gebrekkige paraatheid van zwaar militair materieel in Irak.

Het nieuws over de brief, dat gisteren is opgepikt The Washington Post, is inzet geworden van de verkiezingsstrijd tussen president George Bush en zijn Democratische rivaal John Kerry.

Kerry noemde de brief van Sanchez ,,opnieuw een bewijs'' dat Bush' steun aan de Amerikaanse troepen in Irak ,,niet meer is geweest dan holle retoriek''. Hij zei dat ,,op de dag dat generaal Sanchez deze brief schreef, George Bush het Amerikaanse volk tegemoet trad om te vertellen dat onze troepen goed waren bewapend.''

In de gewraakte brief schrijft Sanchez dat ,,ik de aanhoudende gevechten niet langer [kan] volhouden bij dergelijk lage percentages''. Hij verwees daarmee naar de zogeheten readiness rates aan de hand waarvan de paraatheid van de troepen wordt gemeten. Dat percentage zou op dat moment zijn teruggelopen naar 84 procent voor Abrams tanks, naar 85 procent voor Bradley-voertuigen en tussen de 63 en 72 procent voor helikopters.

Het Amerikaanse leger heeft erkend dat problemen hebben bestaan om de troepen in Irak voldoende van onderdelen en materiaal te voorzien. Maar die problemen zouden snel zijn opgelost en niet langer spelen. In zijn antwoord aan Sanchez schrijft generaal George Casey, toen plaatsvervangend legerleider: ,,Ik deel je zorgen over de paraatheid en de bescherming van het leger.'' Het leger meldde in een reactie op de uitgelekte brief dat alle adviezen van Sanchez adequaat zijn behandeld.

Sanchez werd in de afwikkeling van het schandaal rond de mishandelingen in de Abu Ghraib-gevangenis overgeplaatst. Zijn positie is overgenomen door generaal Casey.

Ondanks de garanties van het leger en president Bush dat de Amerikaanse troepen in Irak voldoende zijn uitgerust weigerde een groep van achttien militairen vorige week deel te nemen aan een brandstofkonvooi omdat hun uitrusting niet langer betrouwbaar zou zijn. Volgens het leger ging dat om een geïsoleerd geval. Een onderzoek naar de kwestie is gaande.