Geld aan Endemol is verkeerd signaal

NRC Handelsblad van 6 oktober meldde dat staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) 300.000 euro subsidie verstrekt aan Endemol om een televisiedebat over Europa te produceren.

Of een dergelijk televisiedebat wel of niet dienstig is, wil ik in het midden laten. Maar in tijden van vergaande en mijns inziens noodzakelijke bezuinigingen vind ik het geen pas geven wanneer de regering een steenrijk bedrijf als Endemol dit soort bedragen toebedeelt. Een volstrekt verkeerd signaal naar de burger.

Mij dunkt dat er toch betere doelen voor dit geld te vinden zijn.