`Fiat EC budget Nederland'

De Europese Commissie keurt morgen naar verwachting de Nederlandse budgettaire maatregelen goed, waarmee het begrotingstekort in 2005 onder de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact wordt gebracht. Dat bevestigen goed ingelichte kringen in Brussel.

De zogenoemde `buitensporig-tekortprocedure' tegen Nederland loopt volgens de Brusselse bronnen nog wel door. Maar het gevaar voor sancties in de vorm van boetes is door het positieve oordeel van de Commissie voorlopig geweken, omdat geen nieuwe stappen in de procedure hoeven te worden gezet.

Het Commissie-rapport komt donderdag aan de orde tijdens een bijeenkomst van EU-ministers van Financiën in Luxemburg. Een positief oordeel van de Europese Commissie komt niet als een verrassing. Op Financiën in Den Haag ging men er al vanuit dat de jongste budgetmaatregelen van minister Zalm op goedkeuring van Brussel konden rekenen. Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) gaf enkele maanden geleden al aan dat de `rode kaart' tegen Nederland zou worden ingetrokken, indien gepaste maatregelen werden genomen. Het effect van de maatregelen moet nog worden afgewacht.

De Commissie trok eind april de `rode kaart' in toen duidelijk was dat het Nederlandse budgettekort in 2004 en 2005 zonder nadere maatregelen boven de 3 procent zou blijven, nadat de norm in 2003 al was overschreden. De EU-ministers van Financiën kwamen daarop in juni met een aanbeveling, waarin Nederland om ,,corrigerende maatregelen'' ter grootte van 0,5 procent van het bruto binnenlands product werd gevraagd. Minister Zalm stemde er direct mee in dat zulke maatregelen ,,gepast'' waren. Volgens de Miljoenennota zakt het budgettekort door extra ombuigingen van 3,0 procent dit jaar naar 2,6 procent in 2005. Het kabinet gaat hierbij uit van een economische groei van 1,5 procent. Ook de Commissie denkt dat het tekort door de grotendeels structurele maatregelen in 2005 onder de 3 procent komt. In de Miljoenennota werd wel gewaarschuwd dat de ramingen ,,te beperkt zijn om er blind op te varen''.