Eisen voor huwelijksmigratie worden strenger

Vanaf 1 november moeten huwelijkspartners uit het buiitenland ten minste 21 jaar oud zijn (nu 18) en moet de in Nederland wonnende partner ten minste 120 procent van het minimumloon verdienen (nu 100).

Netto is dat 1.319 euro per maand, 230 euro meer dan nu nodig is. Door deze strengere maatregelen verwacht minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dat zeker 45 procent minder huwelijksmigranten naar Nederland komen. In de prognose is nog geen rekening gehouden met het inburgeringsexamenen in het buitenland, dat vanaf midden volgend jaar verplicht wordt. Verdonk schat dat hierdoor nog eens 25 procent minder `importhuwelijken' zullen worden gesloten. Voor volgend jaar heeft ze nog twee aanvullende verplichtingen in petto: de Nederlandse partner moet dan ook over `adequate' huisvesting en een ziektekostenverzekering beschikken.

De meeste 'importbruiden' komen uit Turkije (20 procent) en Marokko (16 procent). Zeker 75 procent van de tweede generatie Turken en Marokkanen haalt de partner uit het land van herkomst. Met name voor hen zijn de eisen opgeschroefd. Hun bruiden zijn veelal slecht opgeleid en hebben nauwelijks kans op werk. Dat belemmert hun integratie in Nederland, meent de regering en een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar de eisen voor huwelijksmigratie gelden voor iedereen met een Nederlands paspoort. Bijna de helft van de `importhuwelijken' betreft hen.