Debat over Bush en God

De invloed van president George W. Bush's geloof op zijn buitenlandse beleid wordt grotelijks overdreven [...]. Mensen die enthousiast over hem zijn, zeggen trots dat het buitenlands beleid van de president ,,is gebaseerd op geloof''. Critici zeggen boos dat Bush Irak heeft aangevallen [...] omdat hij het gevoeld had dat God hem opriep dat te doen.

Bush heeft een aantal redenen gegeven voor de aanval op Irak [...] maar de overtuiging dat de Almachtige hem heeft gezegd mariniers te sturen, hoort daar niet bij. ,,Ik ga zeker niet ter rechtvaardiging zeggen dat de oorlog op God is gebaseerd'', zei hij tegen Bob Woodward in [diens boek] Plan of Attack. Feit is dat Bush' buitenlandse beleid is gebaseerd op 11 september, niet op zijn geloof. Zonder 11september zou hij zijn presidentschap hebben vormgegeven rond het idee van zorgzaam conservatisme, een agenda voor binnenlands beleid die wortelt in zijn christelijk geloof. [...]

Hoe beïnvloedt zijn geloof dan zijn buitenlands beleid [...]? Op subtiele maar belangrijke manieren. Bush gelooft dat God in alle harten een verlangen naar vrijheid heeft geplant. [...] Daarom gelooft hij dat de moslims in het Midden-Oosten vrij kunnen en moeten zijn, omdat dat Gods wens voor hen is. [...] Wie dit principe aanvecht, moet begrijpen dat de manier van denken van Bush niet verschilt van de overtuigingen van de grondleggers van de Verenigde Staten in het bijzonder de notie dat alle mensen `door hun Schepper zijn begiftigd' met een aantal onvervreemdbare rechten, waarvan vrijheid er één is. [...]

(Hoogleraar politieke wetenschap Paul Kengor in de International Herald Tribune)