De olieprijs is hoog, de vraag is waarom

Vrijwel alle grote luchtvaartmaatschappijen brachten passagiers de afgelopen weken een extra brandstofheffing in rekening, bovenop de toeslagen die eerder dit jaar al werden doorgevoerd. KLM rekent voor: het kost de Air France-KLM groep 5 miljoen dollar per maand extra voor elke dollar die de olieprijs boven de 40 dollar per vat uitkomt.

Vanmorgen kostte een vat Brent-olie ruim 48 dollar. Voor KLM betekent dit dus een kostenstijging van 40 miljoen dollar (32 miljoen euro) op maandbasis.

De redenen voor de stijging van de olieprijs zijn divers, maar ze zijn allemaal terug te voeren op de vrees voor een tekort. Vraag en aanbod liggen momenteel dichtbij elkaar, een trend die de komende tijd zal doorzetten, zo blijkt uit verwachtingen van het Internationaal energie agentschap (IEA).

De toevoer van olie ligt nu rond de 84 miljoen vaten per dag, terwijl de vraag voor 2004 wordt geschat op 82,4 miljoen vaten. Volgend jaar stijgt de vraag naar 83,9 miljoen. De toename van de vraag komt met name uit de VS, een traditionele olieslurper, en uit China – waar de economie snel groeit. Maar hoeveel olie China gebruikt, is hoogst onzeker. De ontwikkeling van China's vraag naar olie wordt afgeleid van de economische groei die het land doormaakt. Ironisch is dan ook dat de Chinese economische statistieken zelf zo onbetrouwbaar worden geacht, dat er economen zijn die de economische groei van China juist proberen af te leiden van de energieconsumptie.

Zo leeft de markt met schijnzekerheden. Waarom de belangrijkste grondstoffenmarkt ter wereld het moet doen zonder betrouwbare data blijft een raadsel.

De G7, de belangrijkste industrielanden plus China, riepen vorige maand dan ook op tot `grotere transparantie', temeer omdat het tekort aan data de speculatie alleen maar heviger maakt.

OLIE, KEROSINE: pagina 15