Afrikanen zijn trots op hun afkomst

Afrikanen zijn er trots op dat ze uit Afrika komen. Dit blijkt uit een peiling van de Britse omroep BBC onder ruim 7.500 Afrikanen in tien landen. Op de stelling `Ik ben trots Afrikaans te zijn' antwoordde in negen landen ten minste 90 procent van de ondervraagden bevestigend. In Ghana (99 procent) is de trots bijna unaniem, in Malawi (87 procent) is hij het minst wijdverspreid.

De onderzochte landen (Kenia, Tanzania, Zambia, Rwanda, Mozambique, Nigeria, Ghana, Ivoorkust, Malawi en Kameroen) verschillen onderling zeer, maar de enquêteurs wisten toch enkele continentale trends te ontdekken. Een ruime meerderheid vindt dat familieleden samen van een maaltijd horen te genieten. En naar de radio luisteren is in alle landen de favoriete vrijetijdsbesteding.

In Nigeria en Malawi draagt bijna de helft van de ondervraagden liever traditionele dan Westerse kleren. In Tanzania, Kameroen, Ivoorkust en Tanzania is Westerse kleding daarentegen veel populairder en draagt men alleen traditionele kleding bij bijzondere gelegenheden.

De BBC vroeg de geënqueteerden ook naar de vijf belangrijkste Afrikaanse problemen. Op één staat armoede, gevolgd door hiv/aids, werkloosheid, analfabetisme én corruptie en nepotisme. Als belangrijkste bijdrage aan de wereld werden Afrika's grondstoffen, mineralen en goud vaak genoemd.

De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela (90 procent beoordeelt hem positief) en VN-secretaris-generaal Kofi Annan (57 procent) krijgen de hoogste rapportcijfers voor hun leiderschap. Al-Qaeda-topman Osama bin Laden (45 procent beoordeelt hem negatief) is het minst geliefd, gevolgd door de Amerikaanse president George W. Bush. Onder Afrikaanse moslims is Bin Laden wel populair. Bush is onder de moslims het minst geliefd.

Over de eigen regeringen zijn de Afrikanen verdeeld. In Ghana en Rwanda is er lof voor de wijze waarop de overheid criminaliteit bestrijdt, terwijl er volgens de ondervraagden in Malawi, Mozambique en Ivoorkust in hun landen op dit gebied nog veel werk te verzetten valt. Corruptie wordt in Kenia en Ghana goed aangepakt, in tegenstelling tot in Nigeria, Ivoorkust en Mozambique.