Advies: minder uitkeringen van rijk naar steden

De financiële en bestuurlijke relatie tussen rijk en lokale overheden moet eenvoudiger. Daartoe moet het aantal uitkeringen van het rijk aan lokale overheden worden teruggebracht van 155 naar 34. Dat adviseert voorzitter en oud-minister Elco Brinkman van de `Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen' in een nog vertrouwelijk rapport.

2