Aanslag op Nationale Garde in Irak

Bij een mortieraanval op het hoofdkwartier van de Iraakse Nationale Garde zijn vanochtend mogelijk meer dan honderd slachtoffers gevallen. Dat hebben Iraakse functionarissen vanmiddag gezegd. Hoeveel doden onder de slachtoffers zijn, was nog niet bekend.

Ook vanochtend is de ontvoering bekendgemaakt van het hoofd van de Britse hulporganisatie CARE in Irak, Margaret Hassan.

De aanval op het hoofdkwartier van de Nationale Garde had plaats in Mashahidan, ten noorden van Bagdad. Volgens Iraakse zegslieden werd het complex door zeker zes mortiergranaten getroffen.

Het jongste geweldsincident komt een dag nadat de Iraakse premier Allawi plannen aankondigde om strijders in het hele land over te halen zich te ontwapenen door hun geld te bieden. Allawi's aankondiging in het interim-parlement volgde op het besluit om het lopende ontwapeningsprogramma in de shi'itische wijk Sadr City van Bagdad tot donderdag te verlengen. Afgelopen zomer werd in de wijk nog hevig gevochten tussen Amerikaanse troepen en het rebellenleger van de shi'itische leider Muqtada Sadr. Maar sinds vorige week leveren aanhangers van Sadr hun wapens in in ruil voor geld, volgens een akkoord dat daarover werd gesloten met de Iraakse autoriteiten.

Zowel Iraakse functionarissen als Amerikaanse militairen hebben gezegd dat in Sadr City meer wapens zijn ingeleverd dan was verwacht, maar dat waarschijnlijk nog veel wapentuig in handen van de rebellen is. Als de aanhangers van Sadr werkelijk ernst willen maken met de belofte zich te ontwapenen, moeten zij een nog veel grotere bijdrage, is hun oordeel.

Ondanks dit nog beperkte succes, en ondanks verschillende nieuwe geweldsincidenten en de nog immer aanhoudende strijd bij de soennitische stad Falluja, wil de Iraakse regering het ontwapeningsprogramma snel proberen uit te breiden over andere delen van het land. Zij ziet het programma als cruciaal voor de pogingen stabiliteit te bereiken vóór de parlementsverkiezingen in januari.

Allawi zei dat de havenstad Basra als eerste aan de beurt komt voor ontwapening. ,,De regering is vastbesloten steden en wijken te ontwapenen want onze strijdkrachten zijn nu in staat om terroristen te bestrijden, en er is geen rechtvaardigingen voor mensen om thuis wapens te houden.''

Intussen gaat de strijd in Falluja door. Het Amerikaanse leger vernietigde naar eigen zeggen schuilplaatsen en wapenopslagplaatsen van strijders van de terrorist Zarqawi. Iraakse functionarissen zeggen nog steeds te streven naar een vreedzame oplossing.