Tien procent van Nederlanders in sociaal isolement

Eén op de tien volwassen Nederlanders heeft te maken met sociale uitsluiting. Zij zijn ,,onvoldoende bereid en in staat te participeren in economische en sociale verbanden'', aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoofdoorzaak is een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid, tweede oorzaak een laag inkomen.

agina 3