Nieuwe technieken maken zorg niet duurder

Na lezing van het artikel van Rick van der Ploeg blijft de geur hangen dat de wachtlijsten of de stijging van de kosten de gezondheidszorg veroorzaakt worden door nieuwere en betere medische technologie.

Nieuwe medische technologie, zowel op het gebied van de diagnostiek als op het gebied van de behandeling, heeft de medische zorg alleen maar goedkoper gemaakt – zie het proces rond het vaststellen van hernia: vroeger met een ruggenprik, gevolgd door een of twee dagen ziekenhuis, nu een poliklinisch bezoek dankzij de CT-scan: volkomen veilig en pijnloos. Zo zijn er veel voorbeelden hoe nieuwe medische technologie een besparing kan opleveren.

Maar waar is deze winst gebleven? Zeker, er is een toename van de zorgvraag en deze zorgvraag zal in de komende jaren stijgen, maar als wij niet weten waar de winst uit betere en meer efficiënte diagnostiek en behandelingen is gebleven, zal de klaagzang over de te dure gezondheidszorg, met een beschuldigende vinger naar de nieuwe technologie, aanhouden.

Een van de redenen dat de zorg steeds duurder wordt is, en dat ben ik met Van der Ploeg eens, het feit dat geen keuzes worden gemaakt. Van der Ploeg meent dat hier een taak ligt voor de politiek, maar dat werkt niet. Als die de pil uit het pakket haalt zorgt de achterban er wel voor dat deze maatregel wordt teruggedraaid. Als keuzes gemaakt moeten worden, moet dat gebeuren door de professionals, de medici zelf, op basis van harde medische bewijzen over zinnigheid en onzinnigheid van een behandeling.

In Groot-Brittannië heeft de nationale ziektekostenverzekering een instituut in het leven geroepen om deze keuzes te maken: welke behandeling is zinnig en moet dus vergoed worden en welke behandeling is niet zinnig en valt dus buiten het pakket. Wanneer binnen een bepaalde tijd wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor nut en effectiviteit van een nieuwe behandeling komt deze niet meer in aanmerking voor vergoeding binnen het verzekeringspakket.

Het wordt tijd dat ook in Nederland, de overheid samen met de verzekeraars, zo'n instituut komt dat wetenschappelijk getoetste keuzes maakt betreffende nieuwe medische technologieën.