Handel in emissie NOx moet sneller

Nederlandse bedrijven moeten zo snel mogelijk na 1 januari 2005 beginnen met de handel in emissierechten voor stikstofoxiden. Waarnemend premier Zalm (VVD) zei dit na afloop van kabinetsberaad dat anders dreigt dat Nederland niet voldoet aan de internationale verplichting om uiterlijk in 2010 maximaal 260 kiloton stikstofoxiden (NOx) uit te stoten. ,,De afgelopen tien jaar is de uitstoot al met een kwart gedaald'', zei Zalm. Bij handel in emissierechten wijst de overheid bedrijven een bepaalde hoeveelheid emissierechten toe, een recht om in een bepaalde periode één kilogram stikstofoxide in de lucht te veroorzaken. Veroorzaakt een bedrijf meer emissies dan het aantal emissierechten dat hij toegewezen heeft gekregen, dan zal het bedrijf emissierechten moeten kopen. Bedrijven die minder emissies uitstoten, kunnen het te veel aan emissierechten verkopen aan andere deelnemers.