Geen geld door S.E. Fireworks

Door tegenwerking van een van de directeuren van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks wachten slachtoffers van de Enschedese vuurwerkramp al geruime tijd op uitkering van in totaal 1,1 miljoen euro verzekeringsgeld. Ten tijde van de vuurwerkramp, in mei 2000, was S.E. Fireworks voor maximaal dit bedrag bij verzekeringsmaatschappij Allianz Nederland verzekerd.

Om het geld te kunnen uitkeren heeft Allianz een handtekening nodig van de beide ex-directeuren van S.E. Fireworks, waarmee ze afstand doen van verdere rechten op de aansprakelijkheidsverzekering. Daarna kan het geld worden overgemaakt aan een stichting die zich belast met de verdeling van het geld onder de slachtoffers van de vuurwerkramp.

In tegenstelling tot directeur W. Pater weigert mededirecteur R. Bakker te tekenen. Volgens zijn advocaat, J. Plasman, heeft Bakker er geen bezwaar tegen dat het geld wordt uitgekeerd, maar weigert hij enige betrokkenheid bij de stichting. Plasman: ,,S.E. Fireworks is gevraagd om zo'n stichting op te richten. De beide directeuren moesten niet alleen de kosten voor hun rekening nemen, maar ook nog eens zitting nemen in het stichtingsbestuur. Mijn cliënt weigert dit, hij wil op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de uitkering van het geld.'' Advocaat W. Hengeveld ontkent namens Allianz Nederland dat de directeuren zitting moeten nemen in de stichting. ,,Dat is absoluut niet de bedoeling.''

Advocaat D. Kalma, die namens 250 gedupeerden van de vuurwerkramp een civiele rechtszaak tegen S.E. Fireworks heeft aangespannen, denkt dat directeur Bakker andere motieven heeft. ,,De werkelijke reden is dat hij bang is schuld te bekennen.''