Alcoholsterfte neemt toe

Sinds 1996 is het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan een alcoholgerelateerde aandoening gestegen. Werden in 1996 ongeveer 1.400 alcoholdoden geregistreerd, in 2002 waren het er bijna 1.800, een toename van circa 25 procent. De meeste doden zijn het gevolg van gedragsstoornissen die resulteren in ongevallen en zelfmoord. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met het Trimbos-instituut vandaag publiceert.

De meeste doden vallen bij ouderen: twee van de drie doden zijn tussen 45 en 69 jaar. De toename van de alcoholsterfte wordt voor 40 procent veroorzaakt door de veroudering van de bevolking. Gecorrigeerd hiervoor neemt de alcoholgerelateerde sterfte tussen 1996 en 2002 met 15 procent toe.

Het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen is onder vrouwen lager dan onder mannen. In 1996 stierven drie keer zoveel mannen als vrouwen aan alcoholgerelateerde oorzaken, in 2002 tweeënhalf keer zoveel. In 2002 waren er 20 alcoholgerelateerde sterfgevallen per 100 duizend mannen en 7 sterfgevallen per 100 duizend vrouwen.

Ruim de helft van de alcoholgerelateerde sterfgevallen in 2002 is toe te schrijven aan psychische en gedragsstoornissen die het gevolg zijn van alcohol. Het betreft hier alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Alcoholverslaafden verongelukken in het verkeer, bij valpartijen, verdrinking of plegen zelfmoord. Leverziekten zijn de tweede belangrijke oorzaak van alcoholgerelateerde sterfgevallen.