Aantal banen in 2003 gedaald, alleen lichte groei in Flevoland

De werkgelegenheid in Nederland is vorig jaar veel meer gedaald dan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) eerder dacht. Het CBS maakte vanochtend bekend dat het aantal banen in 2003 met 76.000 afnam. Eerder dacht CBS dat er 33.000 arbeidsplaatsen verloren waren gegaan.

Volgens CBS-onderzoekster C. Melser moesten de cijfers worden bijgesteld, omdat inmiddels meer bedrijven en organisaties gegevens hebben verstrekt. ,,In dit onderzoek zitten alle bedrijven en instellingen met twintig werknemers of meer.'' Bovendien wees Melser erop dat het CBS dit voorjaar op basis van gemiddelden van kwartaalcijfers werkte.

Met het banenverlies van vorig jaar is een einde gekomen aan een langdurige groeiperiode, die begon in 1984. In 2002 groeide het aantal banen nog met 60.000 en in 2001 met 141.000. Het totaal aantal banen lag in 2003 net onder de 7 miljoen.

Uit de vernieuwde CBS-gegevens blijkt verder dat in 2003 alle provincies, met uitzondering van Flevoland, werden geconfronteerd met een krimp van de werkgelegenheid. Flevoland noteerde een banengroei van 1 procent, terwijl Utrecht het slechtst scoorde met een verlies van 2,2 procent van de arbeidsplaatsen.

Van de 25 grootste gemeenten lieten alleen Leiden, Nijmegen, Tilburg en Dordrecht een bescheiden banengroei zien. In Amsterdam en omgeving nam het aantal banen vorig jaar af met 14.000. De meeste banen gingen verloren in de commerciële dienstverlening.

Afgelopen week maakte het CBS bekend dat sinds maart van dit jaar de werkloosheid weer daalt. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden telt Nederland volgens het CBS nu 460.000 werklozen. Het aantal werklozen is nog wel hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, toen Nederland 402.000 werklozen telde.

Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking alle mensen tussen de 15 en 64 jaar die niet of hoogstens 12 uur per week werken, en wel op zoek zijn naar werk is volgens het CBS nu 6,0 procent. Vorig jaar was dit 5,3 procent. De cijfers kwamen uit de Enquête beroepsbevolking, een steekproef die het CBS maandelijks onder 30.000 mensen houdt.