Werkloosheid onder hoogopgeleiden in jaar verdubbeld

De werkloosheid onder hoogopgeleide schoolverlaters is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Onder studenten die hun hbo-diploma haalden is het aandeel werklozen gegroeid van 3 procent in 2002 naar 6 procent in 2003, onder academici van 3 naar 5 procent. Dat concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) uit een grootschalig onderzoek dat is gebaseerd op gegevens van bijna 32.000 van de circa 290.000 jongeren die in het afgelopen jaar van school of universiteit kwamen.

Volgens onderzoeker Maarten Wolbers van het ROA is het voor het eerst dat ook hoger opgeleiden nadrukkelijk te maken krijgen met de terugvallende economische groei. Leerlingen met een meerjarige beroepsgerichte opleiding hadden in 2003 een betere kans op het vinden van een baan dan academici en afgestudeerden van het hbo. Onder leerlingen die een reguliere mbo-opleiding voltooiden lag de werkloosheid in 2003 op 4 procent. Onder schoolverlaters uit het leerlingwezen ligt dat het werkloosheidpercentage tussen 2 en 4. Onder jongeren die zich in 2003 op de arbeidsmarkt begaven met alleen een mavo, havo of vwo-diploma ligt de werkloosheid op 15 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de werkloosheid in Nederland sinds maart van dit jaar dalende. ``Je mag verwachten dat ook hoger opgeleiden dit jaar van die trend profiteren'', aldus Wolbers.