Webcongres: Het moet niet moeilijker worden om te scheiden

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, bogen zich over de stelling dat scheiden moeilijker moet worden gemaakt. 59 procent was het hier niet mee eens.

Oneens

Jasper Beckeringh, Rotterdam: ,,De enige aanpassing in de echtscheidingswetgeving die nodig is, is dat beiden ouders even veel zorg dragen voor het kind. Buiten de bescherming van het kind heeft de regering niets in het privé-leven van twee volwassen mensen te zoeken.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Een kind doet heel veel pijn op aan een echtscheiding, maar de pijn is nog veel groter wanneer ouders noodgedwongen bij elkaar blijven. Er hoeft geen fysiek geweld aan te pas te komen om de permanente druk van het maar niet uit elkaar gaan te voelen. Menig kind verzucht opgelucht te zijn als de ouders eindelijk gaan scheiden.''

Vincent van Gerven, Voorburg: ,,Scheiden moet niet moeilijker worden gemaakt, maar het bevorderen van `onvijandige' scheidingen, waar slechts één advocaat aan te pas komt moet worden gestimuleerd.''

Ruud Groeneveld, Zuidlaren: ,,Potentiële `scheiders' die bij elkaar blijven vanwege de kinderen zijn de grootste sukkels die er zijn. Kinderen hebben donders goed door dat het mis is in een huwelijk en ervaren daarvan dagelijks de zure vruchten. Ga zo snel mogelijk uit elkaar en breng rust, dat is voor iedereen de beste oplossing.''

Margaretha van der Wal, Deventer: ,,Lessen in opvoeding tot het samenleven met een ander en tot ouderschap zou voor het toekomstig levensgeluk van jonge mensen veel verschil kunnen maken. Scheiden moet niet moeilijker worden gemaakt, juist ook niet om het kind. De figuur van een mediator moet worden aangemoedigd.''

Elke Eikmeier, Eindhoven:,,Je moet kinderen en pubers zodanig opvoeden dat ze het belang van een goede partnerkeuze begrijpen. En ze moeten leren wat voor verantwoordelijkheid je op je neemt als je besluit om samen kinderen te nemen en op te voeden.''

Jur de Boer, Meppel: ,,Er zouden werkbare initiatieven ontwikkeld moeten worden om een kind ook wettelijk buiten het conflict tussen de ouders te brengen. Bijvoorbeeld door directe (financiële) band tussen de ex-genoten definitief door te snijden, omdat dit maar al te vaak als een effectief chantagemiddel blijkt te functioneren.''

Yael Schrijver, Amstelveen: ,,Maak standaard een 5-jarig liefdescontract met vaste rechten en plichten ten behoeve van kinderen, ook voor daarna. Het liefdescontract kan elke 5-jaar verlengd worden, als partners samen vaststellen dat daar voldoende liefdespunten voor zijn. Voordelen: kinderen zijn bij partners die uit liefde bij elkaar zijn. Niet verlengen is gewone afloop van het contract. Er wordt niet gewerkt naar een mislukking maar naar een succes.''

Norbert Mergen, Doorwerth:,,Voortdurend ruziënde en elkaar verwijten makende ouders is ook fnuikend voor de ontwikkeling van het kind. Net als de kille relatie van `verstandige ouders' die weliswaar samen onder één dak leven, maar niets meer samen delen. Als overheidsbemoeienis met het verbreken van huwelijken wenselijk is, dan is het misschien niet onverstandig ook aandacht te besteden aan voorlichting of een toetsing of de partners überhaupt wel in staat zijn om een langdurige relatie aan te gaan.''

J. L. van Os, Voorburg: ,,Een overheid die niet veel verder komt dan het toestaan van flitsscheidingen verwaarloost haar voorlichtende en sturende taak. Maar dat geldt ook voor de media. De kinderen krijgen als slachtoffer van de scheidingen wel enige aandacht, maar groeien vooral op met programma's vol slechte voorbeelden.''

Koen Pruymboom, Rotterdam ,,Misschien moeten we het trouwen en kinderen krijgen wel moeilijker maken. Uiteindelijk wordt niemand beter van een scheiding. Men moet dus aan het begin al zien welke verantwoording het stichten van een gezin met zich meebrengt.''

Eens

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Belangen van kinderen dienen beslist zwaarder gewogen te worden dan thans het geval is. Dat voorkomt veel persoonlijke en financiële ellende bij alle partijen en maakt dat kinderen nieuwe kansen krijgen om gezond op te groeien.''

José Gelens, Blokker: ,,Getrouwde stellen zonder kinderen moeten heel makkelijk kunnen scheiden. In die situatie is een scheiding meestal een economische regeling (de emoties vallen niet onder de wet). Zodra er kinderen zijn, moet het echter, ook voor paren die niet getrouwd zijn, moeilijker worden om uit elkaar te gaan. De ouderlijke zorgplicht zal zo misschien meer nadruk en aandacht krijgen.''

Maikel Wijtmans, Nashville, USA: ,,Het lijkt soms alsof er te snel en te ondoordacht getrouwd wordt. Kinderen volgen en het plaatje lijkt compleet. Maar na de eerste opwelling begint pas de realiteit. En dan blijkt dat veel mensen niet voor de juiste hebben gekozen. Dit zal vroeg of laat resulteren in een juridische veldslag. En uiteraard zijn hier de kinderen vaak de dupe van.''

Wiek van den Berg, Venray: ,,Bemiddeling moet verplicht worden en er moet naar gestreefd worden om het kind absoluut centraal te stellen. Blijft staan dat je stellen niet kunt verplichten om bij elkaar te blijven wonen. Ben zelf 25 jaar geleden gescheiden en beschouw dat nog steeds als de beste beslissing ooit.''

Paul Mertens, Gouda: ,,Het scheiden van mensen met kinderen moet in Nederland moeilijker gemaakt worden om het vanzelfsprekende karakter van scheiden als oplossing voor relatieproblemen af te halen. Daardoor worden (toekomstige) ouders meer verplicht zich te vergewissen van de grote verantwoordelijkheid die ze nemen met kinderen. Bovendien komt er dan meer denkruimte en tijd beschikbaar voor zowel de ouders, de bemiddelaar, de advocatuur als de officieel betrokken instanties om alternatieve oplossingen te vinden in het belang van het kind.''