Wandelen door droevig stemmende natuur

Het pleidooi van Henk van Blerck (NRC Handelsblad, 9 oktober) voor meer openstelling van het landschap in Nederland, waarmee de wandelaar vrije toegang tot de open ruimte herkrijgt, valt zeer toe te juichen. De spaarzame natuur in ons land dwingt de wandelaar over droevig stemmende kant-en-klaar paden in kunstmatig aandoende recreatiegebieden op de hielen van de voorganger te lopen. Daarbij moeten zorgvuldig hondendrollen worden vermeden en mag geen verbodsbord worden gemist.

Dit schrale beeld staat inderdaad te ver af van de tot luxe geworden mogelijkheid om zomaar het landschap in te kunnen lopen. Ruimte, rust, zwerven, het afstand nemen voor reflectie, zijn geen oubollige begrippen maar juist broodnodige ingrediënten voor een moderne, intensieve manier van leven. Ruime toegankelijkheid van het landschap is daarbij onmisbaar.