Voordelig afkopen en aflossen

Een van onze levensverzekeringen loopt af op 1 maart 2006 en keert dan 76.000 euro uit. Dat bedrag willen wij afkopen (afkoopsom circa 72.000 euro) om daarmee een lening van 10.000 euro af te lossen, die 9 procent rente doet; 75 euro per maand. Bij het nagaan van de voors en tegens vonden we deze posten:

a) 75 euro per maand minder aan rente voor de lening oftewel 1.125 euro in 15 maanden.

b) De premie van de verzekering (450 euro) hoeft per 1 maart 2005 niet meer betaald te worden.

c) Als we 72.000 - 10.000 = 62.000 euro tegen 4 procent op een deposito zetten, levert dat in 15 maanden bruto 3.100 euro op, ofwel netto 1.600 euro, na afrek van de 1,2 procent heffing in box 3.

Het voordeel van afkopen bedraagt 3.175 euro netto, terwijl het nadeel 76.000 - 72.000 = 4.000 euro netto bedraagt. Zie ik iets over het hoofd?

(J. van de B.)

Ik zou niet weten wat.