`Topambtenaren foutief beloond'

Bij de beloning van topambtenaren treden geen structurele misstanden op, maar worden wel de nodige fouten gemaakt. Dat zeiden de ministers Zalm (Financiën) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren na de ministerraad.

3