Shakespeare en Nietzsche in China

Een Nederlandse sinoloog richt in China een bibliotheek in met westerse boeken. ,,We hebben maar weinig bezoekers.'

De Nederlandse sinoloog Kristofer Schipper, oud-hoogleraar Chinese geschiedenis in Leiden, doet inmiddels iets heel anders. Samen met zijn Chinese vrouw is hij verhuisd naar de Oost-Chinese stad Fuzhou, waar hij een westerse bibliotheek opzet.

,,Ik vind het een beetje onrechtvaardig dat er in zo'n enorm land als China geen volledige westerse bibliotheek te vinden is, terwijl er in het westen wel veel uitstekende sinologische bibliotheken zijn', zegt Schipper. ,,We hebben weinig bezoekers, zo'n tien of twintig per dag. Maar onze boeken sluiten nu eenmaal niet zo erg aan bij wat studenten van nu interessant vinden. Zij willen vooral leren waarmee je geld kunt verdienen.

,,Het trekken van veel lezers is dan ook niet ons eerste doel. We willen een plek creëren waar de belangrijkste westerse werken aanwezig zijn, het is eerder een bewaarplaats voor boeken dan een uitleenbibliotheek.'

De bibliotheek bestaat uit een kerncollectie van westerse werken op het gebied van de geestes- en sociale wetenschappen in de oorspronkelijke taal of in Engelse vertaling, een collectie van werken uit de westerse sinologie en een collectie kostbare boeken. Er zijn ook werken in het Nederlands bij, maar die worden weinig geraadpleegd. Je kunt in China wel op een paar plaatsen Nederlands leren, maar een echte studie Neerlandistiek kent China niet.

,,De kennis van het westen is China binnengebracht door zendelingen en missionarissen. Zij stichtten scholen en universiteiten. Als daar al filosofie en literatuur werd onderwezen, dan was dat in een christelijke versie. Daarom bevatte de bibliotheek van de voormalige protestantse universiteit van Fuzhou géén werken van Shakespeare of Milton, laat staan van Nietzsche of Schopenhauer. Toen keizer Guangxu eind negentiende eeuw aan een Engelse missionaris een geschiedenis van Europa vroeg, kreeg hij in plaats daarvan een geschiedenis van de Anglicaanse kerk.'

Schipper geeft zichzelf zo'n tien jaar om de bibliotheek op poten te zetten. De Hogeschool waar de bibliotheek is ondergebracht heeft inmiddels een professionele westerse bibliothecaris, de Yimen-stichting beheert de gelden en de boeken die aan de bibliotheek worden gedoneerd en er komt nu ook een vereniging van vrienden van de bibliotheek. ,,Ik denk dat het zo moet lukken om van onze 18.000 boeken nu, uiteindelijk op zo'n 100.000 werken te komen.'

Inl.: Library of the Western Belvedere, Fuzhou University. Tel.: 00.86.591.83702783 of www.xi

Rectificatie / Gerectificeerd

Bibliotheek China

Het webadres van The Library of the Western Belvedere onder het artikel Shakespeare en Nietzsche in China (16 oktober, pagina 9) was onvolledig. Het luidt: www.xiguan.net.