Rechtbank wil 21 getuigen horen over bouwfraude

De rechtbank wil in de omvangrijke rechtszaken over de bouwfraude 21 getuigen horen over de mogelijke vermenging van de verschillende onderzoeken van justitie, kartelautoriteit NMa en de parlementaire enquêtecommissie. De drie verschillende onderzoekende instanties naar het illegale vooroverleg in de bouw zijn onderling aan strenge regels gebonden, om elkaars onderzoek niet te frusteren.

Na drie jaar voorbereiding lopen sinds vorige week rechtszaken tegen de bedrijven BAM, Heijmans, Koop en KWS en tegen twaalf (oud-)bouwbestuurders. Samen hadden hun advocaten verzocht 51 getuigen te horen. De Rotterdamse rechtbank heeft er daarvan gisteren 21 goedgekeurd.

Oud-ministers Netelenbos (Verkeer) en Jorritsma (Economische Zaken) hoeven niet te getuigen. Daar had de verdediging wel om gevraagd. Over het oproepen van oud-minister B. Korthals (Justitie) en de hoogste procureur-generaal De Wijkerslooth beslist de rechter-commissaris later nog. Hij neemt de verhoren de komende maanden achter gesloten deuren af.

Wel moeten het hoofd van de `taakgroep bouw' van de NMa en negen opsporingsambtenaren van het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) getuigen over de mogelijke vermenging van onderzoeken.

Ook Ad Bos, die in 2001 als eerste een schaduwadministratie naar buiten bracht, en verschillende officieren van justitie die eerder bij de bouwzaken betrokken waren, moeten verschijnen. Van de officieren wil de rechtbank weten waarom juist deze vier bedrijven geselecteerd zijn uit de honderden bouwbedrijven die zelf hebben aangegeven jarenlang de wet overtreden te hebben.

Ook voor aanbestedingen verantwoordelijke ambtenaren van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam moeten getuigen. Zij worden ondervraagd over wat ze wisten van het vooroverleg.

Met deze beslissing is de technische voorbehandeling van de zaak voltooid. De rechtbank besloot in de zogeheten regiezittingen verder dat de bouwbedrijven en de vier bestuurders niet langer voor het plegen van vooroverleg vervolgd mogen worden. Deze aanklachten zijn verjaard. Wel worden de zestien nog vervolgd voor valse facturen, gefingeerde boekhoudingen en, in het geval van Koop, omkopen van ambtenaren.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaken volgt eind januari en gaat drie maanden duren. Tegelijkertijd lopen er nog rechtszaken tegen Ad Bos en negen van corruptie verdachte ambtenaren. Eerder deze week maakte kartelautoriteit NMa bekend dat ruim 400 wegenbouwers kans lopen op een boete wegens deelname aan vooroverleg.