Mythe van de paarse heide

In het stuk `De mythe van de paarse heide' (W&O, 10 okt.) staat dat C een koolstofisotoop is die in de atmosfeer in vaste verhouding met C aanwezig is, maar in dood materiaal langzaam vervalt tot C. Dat is onjuist. In de atmosfeer wordt C aangemaakt uit N onder invloed van kosmische straling. Het C is radioactief en vervalt, onafhankelijk van het medium waarin het zich bevindt, onder uitzending van een elektron en een antineutrino naar N en niet naar C.