Klachten intern bekend, jaren genegeerd

Binnen het Rotterdamse Havenbedrijf bestond al ten minste drie jaar onvrede over het gedrag van oud-directeur W. Scholten. Medewerkers van het middel- en hoge management van het Havenbedrijf waren bezorgd omdat Scholten individuele bedrijven bevoordeelde, maar grepen niet in. Ook was intern bekend dat investeringen van het Havenbedrijf in bedrijven slechter uitpakten dan publiek werd gemaakt.

Dit blijkt uit onderzoek van deze krant. Scholten is vorige maand opgestapt nadat bleek dat hij in twee jaar heimelijk voor 180 miljoen euro garanties verstrekte aan defensiebedrijven van J. van den Nieuwenhuyzen. Onderzoeken van PricewaterhouseCoopers en CDA-senator Lemstra hebben uitgewezen dat Scholten alleen opereerde. Rotterdamse bestuurders zeggen nooit iets van deze steun aan Van den Nieuwenhuyzen te hebben geweten.

Medewerker R. van Weerden van het Havenbedrijf, belast met het aantrekken van nieuwe bedrijven voor de haven, heeft echter drie jaar terug intern al gesignaleerd dat Scholten in dossiers ingreep en bedrijven willekeurig bevoordeelde bij het gunnen van grond en het heffen van havengeld. Van Weerden deponeerde zijn klacht bij de interne accountantsdienst van het Havenbedrijf en besprak zijn kritiek met zeker zes medewerkers uit het middel- en hoger management. Hun namen zijn bij deze krant bekend. Zij deelden in grote lijnen de kritiek maar toen ze niet bereid bleken de klachten bij Scholten te deponeren besloot Van Weerden – die commentaar weigert – vervroegd met pensioen te gaan.

Het Havenbedrijf zou onder leiding van Scholten bijvoorbeeld in een project voor de elektronische afhandeling van laadpapieren een groep jonge ondernemers hebben benadeeld. Initiatiefnemer Jop Dutilh wilde het project na een startsubsidie in een eigen particuliere onderneming onderbrengen. Het Havenbedrijf blokkeerde dat, waarna het project werd uitgevoerd door de vriendin van Scholten, Rianne Groffen, en twee zoons van Scholtens adviseur C. Clement.

Het Havenbedrijf financierde dit project, Port Infolink genaamd, met 15 miljoen euro. Scholtens adviseur Clement beaamt dat hij zijn zoons in het project heeft betrokken, maar ontkent oneerlijk spel. Infolink zegt dat Groffen om haar kwaliteiten is aangesteld. Groffen wil niets zeggen zolang nog onderzoeken tegen Scholten lopen. Scholten is onbereikbaar.

Een investeringsmaatschappij die het Havenbedrijf vanaf medio jaren negentig met de toenmalige Nationale Investeringsbank vormde, PMR, blijkt de afgelopen jaren in stilte vrijwel onder haar verliezen te zijn bezweken. In PMR werd 30 miljoen gulden gestopt. Daarvan is bijna niets over, hoewel Scholten bij de start een normaal rendement beloofde. Scholten blijkt afgelopen zomer – vlak voor het RDM-schandaal – zeer actief te zijn geweest met nieuwe ondernemingen. Hij richtte er namens het Havenbedrijf zes op, voor projectontwikkeling.

Havendirecteur: pagina 25

    • Tom-Jan Meeus