`Fouten bij beloning van ambtenaren'

Bij de beloning van topambtenaren treden geen structurele misstanden op, maar worden wel de nodige fouten gemaakt. Dat zeiden de ministers Zalm (Financiën) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren na de ministerraad.

Ze baseren zich op een onderzoek dat in de top van alle departementen heeft plaatsgevonden. De aanleiding daarvoor was de constatering van de Algemene Rekenkamer dat in de ambtelijke top van het ministerie van Onderwijs ten onrechte bonussen en ontslagvergoedingen werden verstrekt.

Afgezien van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat is er volgens Remkes bij de rijksoverheid niet zoveel aan de hand. Bij die twee ministeries zijn met de onbedoeld onjuiste bezoldiging van topambtenaren bedragen gemoeid in de orde van grootte van de 1,4 miljoen. Hetzelfde bedrag is bij Onderwijs ten onrechte uitgekeerd aan topambtenaren.

,,In alle organisaties worden fouten gemaakt'', meent Remkes. Fouten in de honorering van de top kost zijn eigen ministerie volgens hem ,,ruim 20.000 euro, waarbij het gaat om zes personen''. Hoeveel de totale schade is voor het rijk wilde Zalm noch Remkes zeggen. De landsadvocaat wordt ingezet om het geld terug te vorderen.

Bij de rijksoverheid, Defensie en de rechterlijke macht zitten volgens Remkes 2.800 ambtenaren in de hoogste salarisschalen. Hoeveel van hen een te hoog salaris ontvangen kon hij niet zeggen. ,,Het gaat om enkele procenten. In maar een zeer enkel geval gaat het om kwader trouw.''

Remkes en Zalm noemden als voorbeeld van fouten het in geld omzetten van ,,stuwmeren aan verlofdagen''. De vele administratieve slordigheden en fouten die aan het licht kwamen zijn voor het kabinet reden maatregelen te nemen, onder meer door de regels rond de beloning van topambtenaren over alle departementen gelijk te trekken.