Een Europees Commisaris heeft wel meer aan zijn hoofd

`Europarlementariërs wijzen Buttiglione af wegens visie op homosexualiteit', kopt NRC Handelsblad van 12 oktober. Betreurenswaardig is de zwakte van de argumentatie van de betreffende EP-commissie: de vrees dat hij geen actief beleid zal voeren om discriminatie van homosexuelen tegen te gaan. Alsof de taak van een Europees Commissaris van justitie overwegend bestaat uit het uitbannen van discriminatie van homosexuelen en zijn portefeuille geen belangrijkere prioriteiten kent, zoals criminaliteitsbestrijding, terrorismebestrijding, bestrijding van mensenhandel, pornobestrijding, het opsporen van financiële fraudes binnen de EU. De gewraakte adviescommissie van het EP wekt de indruk de exclusieve belangen van een minderheid van homosexuelen ondergeschikt te maken aan justitieel beleid ten dienste van het algemeen belang van de meerderheid van de EU-burgers en kandidaten te selecteren op grond van sexuele standpunten die bij hen in goede aarde moeten vallen.