De lezer schrijft over namen, koppen en brieven

Allereerst een compliment voor deze rubriek, die veel bijdraagt aan de transparantie van het (hoofd)redactioneel beleid en de kwaliteit van de krant. Over dat beleid drie vragen:

1. Boven artikelen tref ik aan: De naam van de auteur; De vermelding `door onze redacteur c.q. correspondent', gevolgd door diens naam; Alleen de vermelding `door onze redacteur c.q. correspondent'. Ik vermoed dat het te maken heeft met de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel.

2. Koppen maken (boven een artikel) schijnt een apart vak te zijn. Daardoor gebeurt het dat boven een artikel een kop komt te staan die de mening van de lezer beïnvloedt en dus tendentieus is. (Voorbeelden: `Talibaan' en `deportatie' boven artikelen van Garschagen). Dat lijkt me strijdig met uw beleid voor objectieve, feitelijke berichtgeving. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor koppen?

3. De redactie heeft de bevoegdheid ingezonden brieven te bekorten. Prima. Maar deze bevoegdheid wordt verkeerd gebruikt als door het weglaten van een zin (in mijn ingezonden brief geplaatst op 21/9) de logica van een betoog verdwijnt en bovendien een slotconclusie van de schrijver geheel vervangen wordt. Is de redactie verantwoordelijk c.q. wat zijn de criteria om een ingezonden brief niet te plaatsen?