Bush gesouffleerd?

Op internet blijft de discussie voortwoeden over de mogelijkheid dat Bush een zendertje had tijdens het eerste debat.

Het laatste tv-debat van Bush en Kerry had afgelopen week plaats, maar nog steeds woedt op internet een dicussie over de vraag of Bush tijdens het eerste tv-debat elektronisch gesouffleerd werd. Dat komt allemaal door een mysterieuze bobbel die op de rug van Bush te zien was tijdens dat eerste debat met Kerry. Zit daar een ontvanger, vroegen verschillende kijkers zich op het internet af. Die discussie is enorm aangezwollen, en er is inmiddels een speciale website www.isbushwired.com met de laatste nieuwtjes en commentaren. De campagneleiders van Bush hebben direct ontkend dat hij `wired' was; zijn kleermaker Georges de Paris, die Bush' pak leverde, heeft uitgelegd dat als de president naar voren leunt of zijn armen over elkaar doet, zo'n bobbel in de stof komt. Bij isbushwired.com geloven ze er niks van, en ook het internet magazine Salon.com heeft experts aan het woord gelaten die beweren dat Bush elektronisch gesouffleerd werd. Alleen, had hij een oordopje? Daarop spitst de discussie zich nu toe. Er is een geval bekend van een Nederlandse politicus die `wired' was: Frank de Grave, die met een zender en microfoontje in de Tweede Kamer aanwezig was bij de reiskostenforfait-crisis in 1989, waarop het kabinet Lubbers-II viel. Hij deed dat voor een VPRO-programma; hoorbaar in de tv-uitzending was hoe hij in de Kamer VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve aanspoorde de poot stijf te houden.