Bureaucratie in jeugdzorg is `bar en boos'

De bureaucratie in de jeugdzorg is `bar en boos' en zal nog verder toenemen. Dat zegt voorzitter Frans van der Reijt van de landelijke werkgroep kinderrechters, die zichzelf hierover bitter gestemd noemt. Hij meent dat leidinggevenden in de jeugdzorg veel meer moeten doen om de hulpverleners hun tijd aan de kinderen te laten besteden in plaats van aan papierwerk. Ook staatssecretaris Ross (Welzijn) vindt dat de bureaucratie deels te wijten is aan de jeugdzorg zelf.

De gezinsvoogden die de `zwaarste' probleemkinderen onder hun hoede hebben, kunnen minder dan 20 procent van hun tijd besteden aan die kinderen zelf, blijkt uit onderzoek. De nieuwe wet op de Jeugdzorg, die op 1 januari ingaat, brengt hier naar verwachting geen verandering in. Kinderrechter Van der Reijt vindt de toestand onaanvaardbaar. ,,Het doel is de kinderen en ouders weer op het goede spoor te krijgen. Dat kan alleen in een persoonlijke relatie. Dáár gebeurt het. Als die er niet is, dan verandert er niets.''

Directeur Bart Groeneweg van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland: ,,De overheid wil dat we verantwoording afleggen. En terecht. Maar het is doorgeschoten.''

Zaterdags Bijvoegsel pagina 39