Boter bij de vis

Wij hebben een huis gekocht dat op 1 november wordt overgedragen en financieren het met een overbruggingskrediet, want ons oude huis is nog niet verkocht. Voor dit huis hebben we twee gegadigden, maar de hoogste bieder kan door zijn zesmaands arbeidscontract de financiering niet rond krijgen. Hij verwacht (hoogopgeleid, lang werkzaam geweest bij andere afdelingen van zijn gerenommeerde werkgever) per 1 maart 2005 een vast contract te krijgen. Via deze werkgever kan hij onder zeer gunstige voorwaarden een hypotheek krijgen. Toch wil hij ons huis kopen, onder de voorwaarde dat de koop niet doorgaat wanneer hij niet in vaste dienst wordt genomen. Wel wil hij ons dan schadeloos stellen voor de financiële gevolgen.

Zijn bod is aantrekkelijk, maar de voorwaarde komt ons risicovol voor. We willen boter bij de vis. Of is er een juridische constructie die de risico's afdekt? Een overeenkomst waarin staat dat de koper een waarborgsom verbeurt bij inwerkingtreding van de voorwaarde? Wij gaan er vanuit dat we na een half jaar sneller moeten verkopen dan anders. Daarom willen we ook een vergoeding voor extra makelaarskosten en voor het langer aanhouden van het overbruggingskrediet. Een complicerende factor is dat we ook een verbouwing moeten financieren. Eigen middelen zijn daarvoor maar voor 50 procent toereikend en we voelen er niets voor om bij te lenen, tenzij hier iets tegenover staat.

(J. van der W.)

Dit ruikt niet fris, vraag daarom boter bij de vis.