Andreotti gaat nu echt vrijuit

Het hoogste rechtscollege van Italië heeft gisteren de vrijspraak van ex-premier Giulio Andreotti, verdacht van banden met de maffia, definitief bevestigd. Daarmee is een einde gekomen aan een strafzaak die tien jaar geleden begon, en die door de Italiaans media als `het proces van de eeuw' werd betiteld.

,,Ik ben gelukkig dat ik levend het einde van dit proces heb bereikt'', zei Andreotti (85) gisteren. ,,Ik heb er nooit minder om geslapen. Misschien hebben anderen dat wel omdat ze wisten dat ze iets hadden verzonnen.''

Andreotti heeft altijd vastgehouden aan zijn onschuld. Hij verklaarde het slachtoffer te zijn van een complot van maffiabazen die wraak wilden nemen wegens de aanpak door Andreotti's regeringen van de georganiseerde misdaad. Hij was al twee keer eerder vrijgesproken, in 1999 en 2003.

Het hof van cassatie bevestigde gisteren het vonnis van vorig jaar. Daarin zeiden de rechters dat, hoewel ze geloofden dat Andreotti decennia geleden vriendschappelijke banden had met gangsters, ze geen bewijzen hadden gevonden dat hij nog dergelijke contacten onderhield na 1980. Ze zeiden dat enige criminele handeling vóór 1980 onder de verjaringswet viel.

Andreotti wilde toch volledige zuivering van zijn naam en ging daarom in beroep. Maar het hof ging niet over tot een verklaring van volledige onschuld en hield het eerdere vonnis intact.

Andreotti geldt als het symbool van de naoorlogse Italiaanse politiek, waarin zijn christen-democratische partij het voor het zeggen had. Het eerste proces tegen hem, dat vier jaar duurde, werd ook wel gezien als een proces tegen het door de christen-democraten beheerste politieke systeem dat Italië domineerde gedurende vier decennia na de Tweede Wereldoorlog. Andreotti was zeven keer premier van Italië. Hij zat vanaf 1948 onafgebroken in het parlement voor zijn christen-democratische partij, die begin jaren negentig ten prooi viel aan corruptieschandalen.

De aanklagers stelden dat Andreotti en zijn partijgenoten de maffia op Sicilië gunsten verleenden, zoals het regelen van milde rechters in maffiaprocessen, in ruil voor stemmen. De bewijsvoering van justitie leunde zwaar op verklaringen van 37 oud-maffialeden.