Advocaten paraat

`A Stronger America, A stronger Middle Class' stond op het achterdoek toen John Kerry gisteren in Wisconsin het economisch beleid van de regering-Bush aanviel. George W. Bush had `Victory in Iowa'-borden toen hij in Cedar Rapids stelde dat de Amerikaanse economie weer aantrekt, en dat Kerry een terugkeer is naar `meer belasting, meer overheid'.

De strijd om het Witte Huis is zo intens geworden dat de kandidaten steeds vaker opduiken in een kleiner wordend lijstje van swing states, de staten waar de strijd wordt beslist.

Dat zijn, behalve Iowa en Ohio, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Tennessee en enigszins verrassend, ook Colorado, Nevada en Orgeon.

Een ander teken van de hevigheid van de strijd is dat steeds meer berichten opduiken uit staten waar wordt getwist over vermeende onregelmatigheden: registraties van nieuwe kiezers die zijn zoekgemaakt en twijfel over de onpartijdigheid van het toezicht op de stembureaus. Beide partijen hebben honderden advocaten paraat om toe te snellen bij eventuele onenigheden. De kans is reëel dat de verkiezingen na 2 november niet voorbij zijn.