Advocaat als dekmantel?

De ex van mijn zoon wenst dat haar alimentatie aan haar advocaat wordt overgemaakt. De rechter veroordeelde mijn zoon tot betaling van 1.025 euro per maand, vier jaar lang. Dat is de helft van zijn salaris. Is dit verstandig? Door hun huwelijk verwierf zij een Nederlands paspoort en alle rechten van een gescheiden vrouw. Van enig geweld was geen sprake.

(R. van A.)

Uw verhaal is summier, maar ik speel toch even advocaat van de duivel. Zijn ex probeert wellicht haar belastbare alimentatie (bij uw zoon aftrekbaar) te verzwijgen voor de fiscus. Of voor de sociale dienst, om zo een bijstandsuitkering te krijgen. Of ze beklaagt zich na verloop van tijd bij uw zoon dat ze nog steeds geen alimentatie heeft ontvangen. Ik zou het rechtstreeks overmaken of eens bellen met haar advocaat.

    • Adriaan Hiele