Tonino is door Justitie in de steek gelaten

Even kijken of ik het goed begrijp. Ex-premier Kok die met de computermuis naar het beeldscherm wijst en niet begrijpt waarom er niets gebeurt, mocht blijven regeren. Een officier van jusitie die het juridische kernbegrip `opzet' in de tenlastelegging van de grote bouwfraude vergeet en hierdoor misschien een groot deel van dit proces verprutst, mag blijven vervolgen. Maar, de overigens algemeen geroemde, officier van justitie Tonino mag, onder de niet aflatende scoringsdrift van ons parlement en regering, gaan `wieberen'. Dit terwijl hij volledig in de steek gelaten wordt door de justitiële organisatie die in eerste instantie verantwoordelijk is voor het ontbreken van structurele maatregelen die er voor zorgen dat haar medewerkers dit soort fouten domweg niet kunnen maken. Ik heb inmiddels van minister Donner ook begrepen dat deze zelfde organisatie niet gauw zijn excuses aan Tonino zal maken. Zij maakt immers geen fouten.

    • Eric-Jan Hoogendijk