`Taiwan: proeven met plutonium'

Taiwan heeft mogelijk proeven uitgevoerd met plutonium in het midden van de jaren tachtig. Dat blijkt uit vertrouwelijke informatie van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA. De kortstondige opleving van het Taiwanese kernwapenprogramma was bekend, maar onduidelijk is wat er sindsdien mee is gebeurd.