`Rol 28 VS-militairen bij dood twee Afghanen'

Onderzoekers van het Amerikaanse leger hebben de vervolging aanbevolen van 28 militairen wegens hun betrokkenheid bij de dood van twee Afghaanse gevangenen in december 2002. Onder de verdachten zijn militairen die behoren tot dezelfde eenheid die eerder dit jaar in opspraak kwam door de mishandeling en seksuele vernedering van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad.

Dat is gisteren bekend gemaakt door het centrale bureau van de Amerikaanse strijdkrachten, dat is belast met onderzoek naar criminele gedragingen van militairen. De twee Afghanen, beschuldigd van lidmaatschap van de Talibaan, stierven op respectievelijk 4 en 10 december 2002 in gevangenschap op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram, ongeveer 60 kilometer ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze waren met kettingen aan de zolder van hun cellen vastgeketend en waren door verschillende militairen hard geslagen tijdens hun verhoren. Hun overlijden zou terug te voeren zijn op de verwondingen die ze opliepen tijdens hun mishandeling.

In zijn eindrapport over de affaire beveelt het militaire onderzoeksbureau de vervolging aan van in totaal 28 militairen die zich in ernstige of in minder ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan misdragingen. De aanklachten variëren van onopzettelijke doodslag, het toebrengen van verminkingen en de mishandeling van gevangenen tot plichtsverzuim en het overtreden van militaire gedragsregels. Al eerder werd een sergeant van de Amerikaanse militaire politie in staat van beschulding gesteld in deze affaire. Het is nu aan de commandanten van de eenheden waartoe de beschuldigden behoren, om te beslissen over verdere vervolging of disciplinaire maatregelen, en over de vraag voor welke aanklachten de militairen precies terecht moeten staan. Volgens een zegsman van het Pentagon zullen waarschijnlijk vijf of zes militairen worden aangeklaagd wegens onopzettelijk doodslag, en zal de rest minder ernstige vergrijpen ten laste worden gelegd.

Onder de verdachten, van wie de twee hoogsten in rang kapitein zijn, zijn zowel beroepssoldaten als reservisten. De ondervraging van gevangengenomen Talibaan en leden van Al-Qaeda in Bagram stond voor een belangrijk deel onder leiding van het 519de Militaire Inlichtingen Bataljon. Militairen van deze speciale eenheid werden later naar Irak overgeplaatst en toegevoegd aan de groep van bewakers en ondervragers die betrokken was bij de misdragingen in de Abu Ghraib-gevangenis.

Mensenrechtenorganisaties reageerden gisteren dat het patroon van misdragingen in de Abu Ghraib-gevangenis kennelijk zijn wortels had in het Amerikaanse detentiecentrum in Bagram, opgezet na de verdrijving van de Talibaan uit Afghanistan in het najaar van 2001.