Pensioenfondsen

In het bericht Levensloopregeling oogst forse kritiek (12 oktober, pagina 1) is de taxatie dat uitvoering van de regeling ,,tien tot honderd keer' meer kost dan geraamd toegeschreven aan K. Noordzij, directievoorzitter van pensioenfonds PGGM. De schatting was echter van G. Beuker, voorzitter van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, en ze betrof ook de kosten van de overgang van VUT- en prepensioenregelingen naar een levensloopregeling.

In het artikel zegt Noordzij dat uitvoering van de regeling ,,30 procent, maar dat kan oplopen tot 50 procent' duurder is voor pensioenfondsen – omdat het gespaarde geld niet voor een bepaalde tijd kan worden vastgelegd, zoals bij pensioenen.

Het gespaarde geld kan wel voor langere periode worden vastgezet, maar minder lang dan bij pensioenen die op het 65ste levensjaar ingaan.

De uitvoering is bovendien duurder doordat uitvoering van individuele regelingen meer kost dan die van collectieve.