Pensioen: weinig verdiend

De grote pensioenfondsen hebben in het derde kwartaal opnieuw lage rendementen behaald, al waren de cijfers beter dan in het tweede kwartaal toen zij vrijwel niets verdienden op hun beleggingen.

De lage rendementen dwingen het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro volgend jaar tot een verdere verhoging van de pensioenpremies. De premies stijgen met 3 procentpunt naar het maximum van 25 procent van het pensioengevend salaris. De prijscompensatie (indexatie) voor werknemers en ouderen wordt maar voor 60 procent uitgekeerd.

Metalektro verhoogt de premie omdat zijn financiële positie tekortschiet ten opzichte van het doel. De gemiddelde verhouding tussen beleggingen en pensioenverplichtingen (zogeheten dekkingsgraad) over de laatste acht kwartalen is 107 procent, tegenover een doel van 125 procent.

In het derde kwartaal waren beleggingen in grondstoffen, zoals olie, de grote winnaar voor het pensioengeld. Het Metalektrofonds verdiende hier ruim 16 procent, het ambtenaren- en lerarenfonds ABP bijna 17 procent en PGGM, fonds voor werknemers in zorg en welzijn, bijna 19 procent.

Het totale ABP-rendement in het derde kwartaal was 2,1 procent, dat van PGGM 1,7, maar dat van Metalektro was 3,2 procent. De dekkingsgraad van Metalektro was eind september 111 procent, van ABP 113 procent. PGGM geeft geen actuele dekkingsgraad.