Pas verschenen: Non fictie

Jacques Le Goff en Nicolas Truong: De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen. Bert Bakker, 207 blz. €17,95

De Franse historicus Jacques Le Goff, onlangs onderscheiden met de dr. A.H. Heinekenprijs, onderzoekt hoe de in de Middeleeuwen verafschuwde seksualiteit zich verhoudt tot de verheerlijking van het lichaam zoals afgebeeld in de religieuze schilderkunst. Codes, gebaren en betekenissen uit die tijd trekt hij door naar het heden.

Jona Lendering: Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk. Athenaeum - Polak & Van Gennep, 408 blz. €22,95

Babylonische en Iraanse bronnen, ook recent gevonden kleitabletten, heeft de oudheidkundige Jona Lendering gebruikt om een zo waarheidsgetrouw mogelijk portret te schetsen van de Macedonische wereldveroveraar Alexander de Grote.

Franciscus van Assisi: De geschriften. Gottmer, 238 blz. €15,95

Een nieuwe vertaling, gemaakt door franciscaanse religieuzen en door leken, van de 31 teksten die de heilige Franciscus heeft nagelaten. Behalve de brieven en gebeden vormen vooral de (leef)regels die de geestelijke leider opstelde, een belangrijk bestanddeel.

Jeremy Black: Cartografie. De verbeelding van de wereldgeschiedenis. Terra, 176 blz. €24,95

Op oude Chinese kaarten is China het grootste land ter wereld. De rest hangt er een beetje bij. In dezelfde tijd hadden de Europese wereldkaarten Jeruzalem als centrum, China kwam er nauwelijks op voor. De Engelse historicus Jeremy Black schrijft onder meer over de veelvormigheid van kaarten, het gebruik en misbruik ervan.