Oppositie zegt vertrouwen in De Geus op

Een motie van wantrouwen tegen minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft vannacht in de Tweede Kamer geen meerderheid gekregen. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP zegden het vertrouwen in de minister op, omdat hij naar hun mening onvoldoende afstand nam van een plan van de coalitiepartijen om tijdelijk werken onder het minimumloon mogelijk te maken. De Geus kreeg steun van de regeringspartijen, de kleine christelijke partijen en de LPF.

De PvdA had een spoeddebat met De Geus aangevraagd nadat gisteren bleek dat de fractieleiders van CDA, VVD en D66 hadden afgesproken laagopgeleide werklozen die jarenlang in de bijstand zitten uitzicht te bieden op werk en scholing tegen 80 à 90 procent van het wettelijk minimumloon.

PvdA-leider Bos sprak van een ,,dom plan op het allerdomste moment'', verwijzend naar de staking in het openbaar vervoer gisteren en de poging van staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) om in opdracht van De Geus toenadering te zoeken tot de vakbeweging. Bos nodigde De Geus uit in de Kamer afstand te nemen van de afspraak die Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich (D66) hadden gemaakt. Ook Halsema (GroenLinks) en Marijnissen (SP) eisten een afwijzing door De Geus.

De minister hield afstand van het coalitievoorstel, maar weigerde het te veroordelen. Hij zei herhaaldelijk dat het wettelijk minimumloon een sociale norm voor een fatsoenlijk bestaan is. ,,Ik daag de coalitie uit om met een voldragen plan te komen dat mensen in achterstandsposities helpt en dat de norm van het minimumloon respecteert'', zei hij.

Bos concludeerde dat De Geus nooit had mogen accepteren dat de coalitiepartijen aan het minimumloon morrelen. ,,De minister is zijn woord niet waard'', zei Halsema. Marijnissen stelde vast dat De Geus de kans die hem gegeven werd om een streep te trekken niet heeft benut. Voor de linkse partijen was dit voldoende om de motie van wantrouwen in te dienen.

Onder druk van de oppositie gaven de regeringsfracties toe dat de afspraak over het minimumloon gemaakt was in ruil voor een akkoord om huisartsbezoek buiten de no-claimregeling voor ziektekosten te houden. In de oorspronkelijke plannen zou bezoek aan een huisarts ten koste gaan van de no-claimkorting die het kabinet wil introduceren. Dit element is door druk van het CDA geschrapt.

Werk onder het minimumloon is een oude wens van de VVD en D66, waartegen het CDA zich tot deze week heeft verzet.

De motie van de oppositie verwijst naar ,,een reeks van voorbeelden'' waarmee De Geus zelf heeft bijgedragen ,,aan polarisatie tussen kabinet en sociale partners''. Zo zei De Geus aan het begin van zijn ministerschap dat hij het `ontkoppelen' van lonen en uitkeringen niet zou meemaken. Toch verdedigde hij later een voorstel om de uitkeringen minder te laten groeien dan de lonen.

Ook kreeg De Geus scherpe kritiek toen hij vorig jaar zei een loonmaatregel niet uit te sluiten. Bij een loonmaatregel bepaalt de overheid of en hoeveel de lonen mogen stijgen. De vakbonden reageerden boos. Zijn partijgenoot Verburg noemde De Geus toen ,,een beetje dom''.

Achtergrond: pagina 2

hoofdartikel: pagina 7