Minister Cuba weg in crisis rond energie

De Cubaanse staatsraad en het politburo hebben minister van Basisindustrie Marcos Portal ontslagen, omdat hij geen einde heeft kunnen maken aan de energiecrisis op het eiland. Dit meldde het regime gisteren in Granma, het orgaan van de Cubaanse communistische partij.

Cuba kampt met een chronisch tekort aan elektriciteit. Het noopte de Cubaanse regering begin deze maand tot een drastische beperking van de stroomvoorziening.Volgens Granma heeft de 59-jarige Portal in het verleden veel betekend voor het eiland, maar ,,de laatste tijd had hij sterke neigingen naar zelfvoldaanheid en onderschatte hij de inzichten van andere ervaren kameraden''. Hierdoor zou Portal ,,ernstige fouten hebben gemaakt''. Het bericht verwijst vooral naar Portals verkeerde politiek op het gebied van de nikkelproduktie, een belangrijke bron van inkomsten voor Cuba.

Portal beheerde sinds 1983 de strategisch belangrijke portefeuille. Hij was verantwoordelijk voor de exploitatie van olie en andere grondstoffen, regelde de stroomvoorziening en onderhandelde met buitenlandse investeerders. Portal gold hierdoor als een vertrouweling van Fidel Castro. Hij maakte deel uit van de staatsraad en het politburo. Ook is hij getrouwd met een nicht van Castro.

Sinds vorige maand werd er gespeculeerd over zijn vertrek, aldus het Spaanse dagblad El País. Portal ontbrak toen in een reeks televisie-uitzendingen waarin Castro en ambtenaren uit de energiesector uitleg gaven over de crisis. Sinds 1 oktober worden de elf miljoen Cubanen elke dag urenlang afgesneden van stroom. Over de duur van deze maatregel geeft Castro geen uitsluitsel. Hij zei te hopen op een maand, maar het kan ook vijf maanden duren. Buitenlandse media meldden dat de rantsoenering leidt tot sociale onrust.

Cuba wekt stroom op uit gas en olie, die het voor een groot deel zelf wint en voor de rest importeert. In de jaren negentig belandde het eiland ook in een energiecrisis, toen de Sovjet-Unie wegviel als leverancier van goedkope olie. Volgens het Cubaanse regime is het chronische tekort aan elektriciteit dit jaar vergroot door technische problemen in enkele energiecentrales.

Het Amerikaanse handelsembargo bemoeilijkt het repareren van de centrales, omdat onderdelen niet te koop zijn. Op 28 oktober stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over een resolutie die het embargo, ingesteld in 1961, veroordeelt. In 2003 stemden alleen de VS, Israël en de Marshall-eilanden tegen deze jaarlijkse terugkerende veroordeling.