Milieuwet ontziet Berlusconi

Opnieuw lijkt de Italiaanse premier Silvio Berlusconi zichzelf een cadeautje te hebben gegeven. Na de afschaffing van de successiebelasting, het schrappen van boekhoudkundige fraude uit het wetboek van strafrecht, de verwerving van immuniteit voor strafrechterlijke vervolging, en de invoering van een voor zijn bedrijf Fininvest zeer voordelige mediawet, stemde de senaat gisteren in met een `milieuwet' die Berlusconi in staat stelt zijn deels illegaal gebouwde huis op Sardinië te legaliseren.

De coalitiepartijen partijen stemden allemaal voor. Ze moesten wel, omdat de vertrouwenskwestie was verbonden aan het pakket maatregelen dat ook de bescherming van bodem en water en de verwerking van afval regelt.

Tussen al die nieuwe maatregelen bevond zich het gewraakte voorstel om illegale constructies in beschermde gebieden, die voor 30 september 2004 zijn afgerond, in ruil voor een boete niet af te breken. In totaal zou het gaan om bijna 10.000 illegale werken.

Eén daarvan is het luxueuze buitenverblijf Villa Certosa waar Berlusconi in de afgelopen zomers hoge gasten als Blair, Balkenende, Poetin en Aznar ontving. Dit voorjaar ontdekten journalisten vanaf zee dat er werd gebouwd bij de villa. Ze legden met telelenzen vast dat het om een replica van een Romeins openluchttheater ging. Illegaal, omdat op Sardinië binnen twee kilometer van de kust niet meer mag worden gebouwd. Het theater is deze zomer voltooid en Berlusconi heeft er zijn hoge gasten vermijd met uitvoeringen van zijn zelfgeschreven Napolitaanse liederen.