Kans op referendum over vroeg pensioen geslonken

De kans is klein geworden dat oppositie en vakbonden een referendum over de afschaffing van de fiscale begunstiging van VUT- en prepensioen kunnen organiseren.

Dat bleek gisteren nadat de Tweede Kamer zich in meerderheid uitsprak tegen de verlenging van de tijdelijke referendumwet. Deze wet maakt de organisatie mogelijk van een referendum over aangenomen wetgeving. Daarmee kan de kiezer een niet-bindend advies aan de Tweede Kamer geven om wetgeving te corrigeren. De wet verloopt op 1 januari.

Daardoor is een referendum over de nieuwe door het kabinet voorgenomen wetgeving over VUT- en prepensioen alleen nog mogelijk wanneer deze vóór 1 januari door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. De kans daarop lijkt klein, zeker omdat de beoogde ingangsdatum pas 1 januari 2006 is.

Ondanks steun van coalitiepartij D66 bleek er gisteren geen meerderheid in de Tweede Kamer te zijn voor een voorstel van GroenLinks en PvdA om de tijdelijke referendumwet te verlengen. CDA en VVD vormden zonder D66 een meerderheid met ChristenUnie en SGP tegen verlenging van de wet. Ook hoofdelijke stemming bracht de oppositie en D66 geen uitkomst: 71 Kamerleden stemden tegen verlenging, 62 vóór.

De afwijkende opstelling van D66 wekte irritatie bij de coalitiegenoten CDA en VVD. In het regeerakkoord heeft D66, van oudsher voorstander van referenda, onder druk van CDA en VVD ingestemd met het niet-verlengen van de tijdelijke referendumwet. Toen de Kamerleden Dubbelboer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) met een initiatiefwetsvoorstel kwamen om de referendumwet niet te laten verlopen, kondigde D66 meteen aan dit te steunen.

Gisteren stemde D66 mee met een reddingspoging van GroenLinks en PvdA om de referendumwet niet voor onbepaalde tijd, maar voor een jaar te verlengen. Behalve D66, PvdA en GroenLinks stemde echter alleen de SP voor het compromis.

Paars voerde de tijdelijke referendumwet in op verzoek van D66. Er is op nationaal niveau nog geen gebruik van gemaakt. Volgens critici komt dat door de hoge drempels, zoals de grote hoeveelheid handtekeningen die eerst moeten worden verzameld.