Kadare (3)

Bij het artikel over Ismail Kadare staat een overzicht van Albanees sprekende bewoners in Albanië en de omliggende landen. In dit overzicht is de huidige politieke situatie van Joegoslavië weergegeven. Kosovo, nog steeds staatkundig een onderdeel van Joegoslavië maar politiek gezien onder het bestuur van UNMIK, wordt hierin met dezelfde lettergrootte aangeduid als Macedonië en Albanië. Dit wekt de indruk, dat ook in Kosovo maar vijf procent van de bevolking Albanees spreekt. Dit is uiteraard niet het geval. Circa 90 tot 95 procent van de bevolking spreekt, leest en schrijft (literatuur) in het Albanees. In de Servische enclaves wordt Servisch gesproken en in het zuiden (in en rond Prizren) deels Turks (restant van het Ottomaanse Rijk).

Het ware juister geweest om het lichtroze gebied te benoemen als Joegoslavië, of anders de percentages Albanees sprekende bewoners in deelgebieden aan te geven. (In een aanzienlijk deel van Montenegro wordt overigens ook Albanees gesproken.)

Het totaal aantal Albanees sprekenden in Joegoslavië wordt gesteld op 540.000. Dit moet op een misvatting berusten. In de hoofdstad van Kosovo, Priština, wonen thans al circa 500.000 mensen, bijna allen Albanees sprekend.

Overigens stammen de Albanezen (vrij zeker) af van de Thraciërs of de Dardanen, Griekse stammen uit de oudheid. Dat Kadare de Albanese legenden net zo mooi en oud noemt als de Griekse, is dus niet verwonderlijk.

    • Maria Moesman