Handel in walvisproducten en ivoor blijft verboden

De wereldwijde handel in ivoor en walvisproducten blijft verboden, de ramin-boom en de witte haai worden beter beschermd, de export van kaviaar wordt verder aan banden gelegd.

Dat is besloten op de conferentie van CITES, de VN-organisatie die handel in bedreigde dier- en plantensoorten regelt, en die gisteren in Bankok is afgesloten. De uitspraken van de CITES-conferentie zijn bindend voor de 166 aangesloten landen.

De resultaten hebben bij verschillende landen tot grote onvrede geleid. Zo is Japan uiterst verontwaardigd dat het voorstel voor verruiming van de handel in walvisproducten is afgewezen. De Japanse delegatie spreekt van ,,cultureel imperialisme'' van het westen.

Enkele Afrikaanse landen zijn teleurgesteld over de handhaving van het verbod op handel in ivoorproducten. Namibië had toestemming gevraagd om jaarlijks tweeduizend kilo ivoor te verhandelen. Maar de conferentie bleek in meerderheid tegen deze verruiming. Wel werd ingestemd met de verkoop van snuisterijen van ivoor, die voor twee lokale stammen in Namibië een belangrijke bron van inkomsten zijn. Kenia is teleurgesteld over deze toestemming. Het land is tegen iedere handel in ivoor, omdat die stropers de gelegenheid zou bieden om illegale activiteiten wit te wassen.

Milieu-organisaties zijn tevreden over de conferentie. Ze wijzen ondermeer op de bescherming van ramin, een tropisch hardhout waarvan de verkoop in Indonesië al aan banden was gelegd. Maar omdat andere landen, vooral Maleisië, wel ongecontroleerd legaal handelden in ramin, werd illegaal in Indonesië gekapt hout, langs die weg verhandeld.

Er is kritiek op de Europese Unie, die heeft afgesproken met één stem te spreken tijdens en conferentie. Als de EU (goed voor 25 stemmen) geen unanimiteit weet te bereiken onthoudt men zich veelal van stemming, waardoor volgens milieuorganisaties een aantal belangrkijke besluiten geen meerderheid haalden.

Een van de problemen van de besluiten is de handhaving ervan. Landen zijn verplicht om de besluiten in natioanle wetgeving op te nemen en te controleren. Maar vaak schort het aan dat laatste. CITES heeft te weinig geld om te controleren of landen hun afspraken ook nakomen. De leden konden het in Bangkok niet eens worden over een verhoging met tien procent van het budget van 4,7 miljoen dollar per jaar. Het budget wordt dit jaar met drie procent verhoogd. ,,We moeten meer doen, hebben meer beloftes gemaakt aan ontwikkelingslanden maar niet de middelen die daarbij horen'', aldus CITES-secretaris Willem Wijnstekers gisteren.