Europese bedrijven in China bezorgd om geestelijk eigendom

Het grootste probleem voor Europese bedrijven in China is nog steeds de gebrekkige bescherming van het intellectueel eigendomsrecht. Ruim 70 procent van de ondervraagde bedrijven vindt die bescherming onvoldoende.

Dat is een van de conclusies uit de zogenoemde `position paper' die de Europese Kamer van Koophandel in China vandaag in Peking op een persconferentie aan de media presenteerde.

In het document, dat één keer per jaar verschijnt, belichten de Europese bedrijven in China de problemen die zij in verschillende sectoren ondervinden bij het zakendoen in China, in de hoop de Chinese autoriteiten te bewegen de problemen aan te pakken.

,,De Chinese overheid zou moeten beseffen dat het bij schendingen van het intellectueel eigendomsrecht gaat om georganiseerde misdaad. Daar maak je geen eind aan als je de dief alleen maar een klein tikje op de vingers geeft'', aldus Paul Ranjard, voorzitter van de werkgroep die gaat over de bescherming van het intellectueel eigendom.

Ranjard: ,,Wij willen dat China in de wet opneemt dat álle overtredingen van het intellectueel eigendomsrecht strafbaar zijn. Nu is dat alleen zo als de overtreding zwaar genoeg is. Dat werkt niet.''

De Kamer durft geen schatting te maken van de schade die Europese bedrijven ondervinden van het illegaal kopiëren van producten en concepten. ,,Bedrijven geven dat soort cijfers niet graag, want dan wordt duidelijk hoe veel van de producten die onder hun naam worden verkocht in feite namaak zijn. Dat verzwakt de kracht van hun merk nog verder'', aldus Ranjard.

Veel bedrijven hebben daarnaast problemen met het gebrek aan transparantie in de Chinese wet- en regelgeving, met problemen rond het verkrijgen van vergunningen en met het registratieproces van producten op de Chinese markt. Zo duurt het voor een Chinees cosmeticaconcern zo'n twee maanden om een nieuw product geregistreerd te krijgen, terwijl dat van buitenlandse bedrijven zo'n vijf tot twaalf maanden vraagt.

Van de bedrijven verwacht 64 procent dit jaar in China winst te maken. Ruim 60 procent gelooft dat het China ernst is om de verplichtingen die het land met zijn lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie WTO in 2001 is aangegaan, ook werkelijk te implementeren.