Duidelijkheid brug volgende week

Rijkswaterstaat verwacht begin volgende week te weten of een van de pijlers van de HSL-spoorbrug over het Hollandsch Diep erger verzakt dan is toegestaan. De aannemer heeft woensdag zestien vrachtwagens met in totaal 750 ton zand op de brug geplaatst om de pijler te testen. De vrachtwagens blijven in elk geval tot vandaag staan.