Bouwfraude sinds 2001 bekend

De bouwfraude kwam in november 2001 aan het licht met onthullingen van de actualiteitenrubriek Zembla. Klokkenluider Ad Bos, oud-werknemer van het Groningse Koop Tjuchem, overhandigde de schaduwadministratie van dat bedrijf aan justitie. Tegelijkertijd was de Tweede Kamer in rep en roer over een schikking die het OM had getroffen met drie bouwbedrijven die hadden gesjoemeld bij de aanbesteding van de Schipholspoortunnel. Een maand later besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquêtecommissie in te stellen. In december 2002 was die commissie klaar. De onthullingen van Bos werden in het eindrapport grotendeels bevestigd. Onderzoeken van OM en NMa hebben inmiddels geleid tot een groot aantal verdachten en opgelegde boetes wegens overtreden van de Mededingingswet.